مقالات

محصولات Calxyl در کُتُب دانشگاهی دانشگاه های آلمان

گروه مقاله:عمومی

OCO-Präparate | Medfoma | مدفوما |

با توجه به سابقه برند OCO-Präparate در کشور آلمان(120 سال)،این برند به عنوان یکی از معتبرترین کمپانی های تولید مواد دندانپزشکی در جهان شناخته میشود.در مقاله زیر چند نمونه از کتابهای دانشگاهی آلمان که در آنان از برند و محصولات OCO-Präparate ...

ادامه مقاله...
دسته بندی