نام گروه:کلینیک

نام برند:OCO-Präparate

شکل دارویی : بسته بندی 3 گرمیCalxyl®   به صورت سرنگی (بسته بندی قرمز=محصول radiolucent به عنوان چسب هیدروکسیدکلسیم آماده برای استفاده)...

اطلاعات بیشتر...

نام گروه:کلینیک

نام برند:polishette

کیت مولت پالیش کامپوزیت 24 عددی Kenda Polishette...

اطلاعات بیشتر...

نام گروه:کلینیک

نام برند:OCO-Präparate

شکل دارویی : بسته بندی 20 گرمی CALXYL® radiopaque به صورت خمیری(بسته بندی آبی =محصول radiopaque به عنوان چسب هیدروکسیدکلسیم آماده برای استفاده)...

اطلاعات بیشتر...

نام گروه:کلینیک

نام برند:OCO-Präparate

CALXYL®MTA شامل ذرات بسیار آب دوست از انواع مختلف تری اکسیدهای معدنی میباشد. پس از ترکیب با مایع CALXYL®MTA مانند ژل فرم گرفته ، سخت شده و همانند یک سد غیر قابل نفوذ عمل میکند ...

اطلاعات بیشتر...

نام گروه:کلینیک

نام برند:OCO-Präparate

شکل دارویی : بسته بندی 1.5 میلی لیتر Calxyl® Dentin 10 به صورت سرنگی...

اطلاعات بیشتر...

نام گروه:کلینیک

نام برند:OCO-Präparate

کاربرد : CALXYL®-suspension برای شستشو و ضدعفونی کردن کانالهای ریشه و همچنین تاج دندان ( crown ) و بریجها ( bridges ) قبل از تزریق نهایی استفاده میشود.این محصول بسیار بهتر از NaOH ، به عنوان یک عامل i...

اطلاعات بیشتر...